Trường THCS Tân Hòa thành lập ngày 01/9/1970. Đóng trên địa bàn xã miền núi thuộc xã khó khăn nhất của huyện Phú Bình. Nhưng các thế hệ thày trò nhà trường luôn phấn đấu học tập ...