Ngày 30/9/2019 Trường THCS Tân Hòa tổ chức Hoạt động ngoài giờ lên lớp với chủ đề "An toàn giao thông"